Health & Human Performance Program

Danish-American Exchange Program

English Version

Når mennesker får gode ideer, er det rart at få andre med på dem, selvom det måske tager nogen tid at åbne deres øjne for ideens fortræffeligheder.

I begyndelsen af halvfjerdserne blev nogle amerikanske undervisere og danseledere inspireret af dansk klubliv, sociale aspekter og folkehøjskoler, som i det store hele bringer hjerte, hjerne og sjæl sammen på en holistisk ikke-konkurrencemæssig måde. Lederne var imponeret af dansk folkelighed, og deres danske forbillede var det tidligere DDGU, nu kendt som DGI(Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger).

Med Berea College’s recreation director John Ramsey i spidsen af Danish-American Exchange (DAE) har denne bevægelse spredt sig som cirkler i vandet og mange grupper og individuelle, mere end 2500 mennesker ialt, har krydset atlanten med det ene mål at udveksle ideer og oplevelser, dele venrskab og folkelighed.
Siden 1993 har Berea College og the Folk Circle Association of Berea haft en position åben for en dansk DGI-person med henblik på at inspirere, opbygge, gennemføre og vedligeholde de bedste ideer fra det folkelige Danmark – dog med hensyntagen til den lokale traditioner. Fokus har ligget på gymnastiktraditionen, folkedans, klubliv, udvekslingsprogrammer og andre sportsaktiviteter.

I 1993-95 var Karen Bertelsen og Hans Rosgaard fra Rødkærsbro (ved Viborg) her, i 1996/97 og 1998/99 Sune Frederiksen fra Brønderslev, i 1997/98 Kim og Dorthe Hahn (med familie) fra Vojens, i 1998/99 Bruno Christensen fra København, og i 1999/2000 Annette Skjold og Søren Haubjerg fra Viborg.

I løbet af årene har kontaktfladen bredt sig ud over USA, men Berea synes at være basen fir Dae, og på det seneste har BereaCollege udvidet dets samarbejde med DGI og uddannelsesinstitutioner i Danmark. Studerende fra Berea College har nu mulighed for, at udnytte de kontakter, som DGI har til seminarier, folke- og efterskoler i Danmark. Et vigtigt skridt er taget i den rigtige retning takket været nye lederes anstrengelser og forpligtelser. Der er sågar nedsat et udvalg i Danmark til hjælpe til med at vedligeholde, motivere og gennemføre aktiviteter på tværs af Atlanten.

Med undtagelse af aktiviteterne på Berae College er resten ikke særlig organiseret med bestyrelser herovre, men det synes at være op til hver enkelt og hver gruppe, at tage initiativ til at søge kontakt med danske ligsindede.

En god ide har vist sig at være fremragende. Den har inspireret mange og er blevet værdsat af ligeså mange i de sidste 30 år og mulighederne er uendelige. Disse mange kulturelle udvekslinger har ført til venskaber for livet, forretningsforbindelser, kærlighed og masser af aktiviteter.

Berea College Logo

 

Copyright © 2014 Berea College